Zobacz ofertę serwerów do mailingu >>

Dobra baza mailingowa to nie wszystko – potrzeba sprawnego narzędzia do zarządzania nią!

E-mail marketing to skuteczny sposób na reklamę oraz generowanie ruchu na stronie. Dobra baza mailingowa to skarb, o który dziś naprawdę ciężko. Najlepiej oczywiście, jeśli baza adresów e-mail tworzy się sama – np. poprzez newsletter i subskrypcje na stronie. Niestety jest to rozwiązanie dość czasochłonne i nie każdy może sobie na nie pozwolić. Wielu początkujących przedsiębiorców decyduje się na zakup gotowych zbiorów adresów e-mail, co nie zawsze okazuje się dobrym rozwiązaniem. Jedno jest pewne – bez względu na to, jak dobra jest nasza baza danych mailingu i gdzie została pozyskana – bez sprawnego narzędzia do zarządzania nią niewiele zdziałamy. Z pomocą przychodzi Smart Webtechnologies. Nasza aplikacja do mailingu posiada rozbudowane narzędzie do zarządzania zgromadzonymi adresami e-mail.

Lista subskrybentów – co to takiego?

W aplikacji do mailingu Smart Webtechnologies możliwe jest tworzenie różnych list subskrybentów. Są to grupy adresów e-mail, które później będą wykorzystywane w konkretnych kampaniach mailingowych. Dzięki takim listom możliwe jest podzielenie bazy mailingowej na grupy docelowe. Jeden subskrybent może oczywiście być przypisany do kilku list.

Listy subskrybentów wyświetlane są w narzędziu w postaci menu – można je ponadto dodawać do konkretnych kategorii w celach porządkowych, a także przeglądać i modyfikować. Przy każdej nazwie listy znajduje się kolumna „członkowie”, w której znajdują się trzy liczby, odpowiadające kolejno:

  • Liczbie subskrybentów potwierdzonych i niebędących na czarnej liście.
  • Liczbie subskrybentów niepotwierdzonych i niebędących na czarnej liście.
  • Liczbie subskrybentów będących na czarnej liście.

Tworzenie list w aplikacji Smart Webtechnologies

Po kliknięciu opcji „dodaj listę” użytkownik definiuje jej nazwę, kolejność w menu, przyporządkowuje do wybranej kategorii i tworzy jej opis. Użytkownik może ponadto zdefiniować, czy jego lista będzie prywatna czy publiczna. Nazwa listy prywatnej znana będzie tylko właścicielowi, natomiast lista publiczna wyświetlana będzie na wszystkich stronach subskrypcji użytkownika.

Lista subskrybentów – zarządzanie

Dane subskrybentów z wybranej listy można sprawdzić poprzez kliknięcie w jej nazwę. Z tego poziomu można również edytować podstawy listy, a także importować i eksportować subskrybentów. Adresy e-mail, które zawiera baza mailingowa można w liście oznaczać jako potwierdzone i niepotwierdzone. Potwierdzony adres to taki, do którego jest realizowana wysyłka, a niepotwierdzony to taki, który zasubskrybował listy, ale nie potwierdził swojego adresu e-mail. Wszystkich lub wybranych subskrybentów z listy można zaznaczyć i skopiować/przenieść ich do innej listy bądź usunąć ich z listy.
Z poziomu listy można sprawdzić dane pojedynczych subskrybentów – wystarczy kliknąć w wybrany adres e-mail, a użytkownik będzie mógł zobaczyć podstawowe informacje o subskrybencie, listy na jakich dany adres e-mail się znajduje, kampanie, w jakich uczestniczy/uczestniczył, zwroty i historię subskrypcji. Można też na tym poziomie usunąć subskrybenta z listy, ale nie spowoduje to trwałego usunięcia subskrybenta z bazy danych mailingu.

Baza adresów e-mail – zarządzanie w aplikacji Smart Webtechnologies

Aplikacja Smart Webtechnologies pozwala na łatwe zarządzenie całą bazą danych do mailingu lub jej wybranymi fragmentami (np. konkretnymi listami). Dostępnych jest tu wiele narzędzi pozwalających na operacje na wielu subskrybentach jednocześnie. Należą do nich między innymi:

Opcja szukaj subskrybentów

Opcja pozwala na szybkie znalezienie wybranego subskrybenta w całej bazie danych mailingu (po adresie e-mail lub ID). Subskrybentów, których zawiera baza mailingowa można z tego poziomu również sortować według adresu mailowego, daty wprowadzenia lub modyfikacji.

Baza adresów e-mail – uzgadnianie subskrybentów

Dzięki narzędziu do uzgadniania subskrybentów bazy mailingowej można dokonywać szybkich operacji na wielu subskrybentach naraz. Można oznaczyć ich jako potwierdzonych, a także wybrać, czy będą otrzymywać wiadomość w formacie HTML czy tekstowym. To również idealne miejsce do wyodrębnienia w osobnej liście tych adresów e-mail, których właściciele nie subskrybują żadnej listy, a także do usunięcia tych subskrybentów, którzy zapisali się, jednak nie potwierdzili swojego abonamentu przed lub po danym terminie. Za pomocą tego narzędzia można również szybko usunąć z bazy adresów e-mail subskrybentów z nieprawidłowym adresem e-mail lub tych z czarnej listy.

Importowanie subskrybentów

Baza danych mailingu może być szybko importowana do programu. Aplikacja daje ponadto możliwość pominięcia nieprawidłowych adresów e-mail oraz zastąpienia istniejących lub zachowania starych podczas importu. Baza adresów e-mail może być przeniesiona na trzy sposoby:

  1. Kopiuj/wklej listę adresów – po kliknięciu tej opcji należy wybrać listę, do której mają trafić adresy e-mail z bazy mailingowej i w oknie poniżej wpisać/wkleić wybrane e-maile.
  2. Wgranie pliku tekstowego z listą adresów – po wybraniu opcji należy wybrać listę, do jakiej mają dane adresy e-mail trafić i w oknie poniżej podać plik tekstowy z adresami (nie może to być dokument Word). Można tu również zaznaczyć opcję „Wyjście Testowe” – wówczas użytkownik otrzyma listę analizowanych maili na ekranie (jest to opcja wyłącznie testowa – wybrane maile nie zapisują się wówczas do bazy danych mailingu w aplikacji).
  3. Import pliku z listą w formacie CSV – po kliknięciu należy wybrać listę, do jakiej mają dane e-maile trafić i w oknie poniżej podać plik z adresami w formacie CSV. Należy ustawić separator pola (domyślnie jest nim TAB).

Baza mailingowa – eksport subskrybentów

Baza adresów e-mail może być również w wygodny sposób eksportowana z aplikacji. Narzędzie pozwala nie tylko na jednorazowy eksport wszystkich odbiorców, ale również tych zarejestrowanych w konkretnym przedziale czasowym, tych, którzy byli modyfikowani w danym czasie lub tych, którzy należą do wybranych list. W aplikacji można eksportować wszystkie dane, które zawiera baza danych mailingu lub wybrać interesujące użytkownika kolumny, które będą eksportowane (ID, e-mail czy subskrybent jest potwierdzony/niepotwierdzony/jest na czarnej liście, liczbę zwrotek, kiedy wprowadzony/kiedy ostatni raz zmodyfikowany, dodatkowe dane).

Masowe usuwanie subskrybentów

Narzędzie pozwala na jednoczesne i trwałe usunięcie dużej liczby subskrybentów z bazy adresów e-mail. Wystarczy wkleić wybrane do usunięcia adresy w okno narzędzia i zatwierdzić swój wybór.

Zarządzanie listą zablokowanych adresów

Dzięki temu narzędziu można jednocześnie oznaczyć dużą liczbę subskrybentów jako niepotwierdzonych – można również ustawić blokowanie na stałe. W tym celu należy wkleić wybrane adresy z bazy adresów e-mail i zatwierdzić swój wybór.

Dodawanie atrybutów subskrybenta / personalizacja mailingu

Narzędzie pozwala również na prostą personalizację mailingu. Do bazy adresów e-mail można dodać atrybuty – np. kraj pochodzenia subskrybenta albo jego domenę. Taki atrybut można wstawić później parametrem do treści maila. To bardzo przydatna opcja przy tworzeniu kampanii personalizowanych – wystarczy wówczas w jednym z okienek zdefiniować wymagane atrybuty, a kampania zostanie wysłana tylko do tych subskrybentów, którzy spełniają dowolny lub wszystkie warunki wybrane przez użytkownika.

Zobacz ofertę serwerów do mailingu >>