Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny aplikacji.

Serwis gwarancyjny obejmuje szybkie usuwanie wszelkich usterek wynikających z błędnego wykonania lub zaprojektowania funkcjonalności aplikacji.

Serwis pogwarancyjny obejmuje zapewnienie bezawaryjnej pracy aplikacji po aktualizacjach oprogramowania serwera, modyfikacji API użytych do komunikowania się z innymi systemami, wykrywanie i naprawianie błędów w bazie danych. Serwis pogwarancyjny obejmuje także interwencje po błędach użytkowników aplikacji.

Serwis pogwarancyjny może być realizowany w ramach opieki doraźnej lub stałego abonamentu.