Zobacz ofertę serwerów do mailingu >>

Tworzenie nowej kampanii mailingowej należy rozpocząć od ekranu „Rozpoczynanie lub kontynuacja kampanii”.

Po kliknięciu w przycisk „Napisz nową wiadomość, otworzy się ekran z pięcioma zakładkami, na których kolejno należy wprowadzać poszczególne parametry kampanii.

Pierwsza zakładka to „Treść” wiadomości. Należy podać temat kampanii (tytuł wiadomości e-mail), nadawcę oraz za pomocą edytora wpisać treść wiadomości. Gotowy kod HTML można wkleić przełączając się w tryb tekstowy „Źródło dokumentu”.