Zobacz ofertę serwerów do mailingu >>

Baza danych adresów e-mail tworzona jest przy pomocy list wysyłkowych. Listy pozwalają na uporządkowanie odbiorców według zindywidualizowanych cech (zainteresowania, przynależność zawodowa, nabywcy określonych produktów lub usług).

Aplikacja phpList umożliwia tworzenie dowolnej liczby list wysyłkowych. Listy wysyłkowe mogą mieć własne nazwy i opisy.

Adresy e-mail dodawane są do bazy danych poprzez dopisanie ręczne, skopiowanie i wklejenie większej liczby adresów z innej aplikacji lub poprzez import adresów z pliku.