Usługi dodatkowe oferowane na indywidualne zamówienie do wszystkich rodzajów serwerów

Usługi dodatkowe płatne według czasu pracy administratora – 95 zł netto / 1 h

 • niestandardowa konfiguracja DNS
  indywidualne ustawienia strefy DNS, na przykład przekierowanie poczty na inny adres IP lub serwer (Gmail), konfiguracja SPF, DKIM
 • konfiguracja różnych wersji PHP
  indywidualne ustawienia dla domeny wersji PHP: 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 lub 7.1
 • konfiguracja i operacje na bazach danych
  dodawanie lub modyfikacja tabel, zmiana kodowania tekstu, import eksport i eksport danych, wielokrotne operacje na rekordach, wykonanie niestandardowych zapytań SQL
 • ustawienia uprawnień folderów i plików
  modyfikacja uprawnień do zapisu, wykonania i odczytu na plikach i folderach, ustawienia htaccess
 • dodanie zadania Cron
  uruchamianie zadań Cron ze wskazaniem na określone skrypty lub usługi
 • instalacja lub przenoszenie aplikacji
  instalacja nowych aplikacji webowych, np. WordPress, sklep internetowy, CRM oraz migracja istniejących aplikacji pomiędzy serwerami
 • niestandardowe ustawienia backupu
  backup plików lub bazy danych na zewnętrzne serwery, niestandardowa zawartość lub częstotliwość backupów
 • aktualizacja aplikacji PHP
  dostosowanie istniejących aplikacji do wyższych wersji PHP, modyfikacja wycofanych funkcji, analiza warningów i błędów
 • analiza logów e-mail, www
  analiza pod kątem włamań i wysyłki spamu
 • przywracanie danych z backupu
  niestandardowe operacje na danych przywracanych z backupu

Czas potrzebny na realizację dodatkowej usługi zależny jest od konkretnego przypadku. Przed wykonaniem usługi każdorazowo podajemy orientacyjny czas jej realizacji.