Po wysłaniu formularza zamówienia na podany adres e-mail zostanie przesłana faktura pro-forma z danymi do płatności za zamawianą usługę.